Gerard Daamen

Assistant Manager

‘I started at Bunge Loders Croklaan in the mail room as an Office Services employee. That was in 1998, and I appeared to have entered an organization with opportunities to grow. I never imagined at the time how high my bar would be placed. My growth path began after a year or two, at the time my supervisor moved to another position within the company. I then took over his position. After eight years, I thought it was time for the next step. I decided to apply for the position of Transport Planner for the factory on the Maasvlakte. It was an entirely new position. Together with colleagues and my supervisor, I gave form and content to the work.

After establishing the Supply Chain department, including the merging of the planning for Wormerveer and Rotterdam, history repeated itself. My supervisor took up another challenge and I decided to take the plunge. After an interview and an assessment I became Logistics Manager. Three years later, in 2012, I was approached to take on the role of Assistant Manager.

In my work I always look for possibilities to bridge the gap between office theory and production practices, and so this step also appealed to me. Bunge Loders Croklaan is a fantastic company to work for. Due to its size, career opportunities are available. It is also encouraged: the employer looks at what an employee is capable of and what his or her potential is. I know from experience that you receive every opportunity and assistance for personal development. The company helps you with training sessions, courses and other ways to develop yourself.’

“Ik ben bij Bunge Loders Croklaan begonnen in de postkamer, als medewerker Office Services. Dat was 1998, en ik bleek binnengekomen te zijn bij een organisatie met mogelijkheden om door te groeien. Waar mijn lat uiteindelijk zou komen te liggen, had ik toen nooit gedacht. Mijn groeipad begon na een jaar of twee, op het moment dat mijn leidinggevende een andere functie ging bekleden binnen het bedrijf. Zijn functie heb ik toen overgenomen. Na acht jaar vond ik het tijd voor een volgende stap. Ik besloot te solliciteren als transportplanner  voor de fabriek op de Maasvlakte. Dat was een functie die nog niet bestond. Samen met collega’s en m’n leidinggevende heb ik vorm en inhoud aan het werk gegeven.

Na de oprichting van de supply chain-afdeling, waarbij de planning voor Wormerveer en Rotterdam samengevoegd werden, herhaalde de geschiedenis zich. Mijn leidinggevende ging een andere uitdaging aan en ik trok de stoute schoenen aan. Zo werd ik, na sollicitatiegesprekken en een assessment, logistiek manager.

Drie jaar later, in 2012, ben ik benaderd om assistent-bedrijfsleider te worden. In mijn werk zoek ik altijd naar mogelijkheden om een brug te slaan en te zijn tussen de theorie van het kantoor en de productiepraktijk, dus ook deze stap sprak mij aan. Bunge Loders Croklaan vind ik een geweldig bedrijf om voor te werken. Door de grootte zijn doorgroeimogelijkheden aanwezig. Dat wordt ook gestimuleerd: de werkgever kijkt én naar wat een medewerker nu kan én naar wat hij of zij nog meer in zich heeft. Ik weet uit ervaring dat je alle kans en medewerking krijgt voor persoonlijke ontwikkeling. Het bedrijf faciliteert je daarbij met trainingen, cursussen en andere manieren om jezelf te ontplooien.”

Sarah Waddle

Corporate Analyst

‘After completing my bachelor’s in Business Administration, International Finance and Accounting Management at the Hanze University of Applied Sciences in Groningen, I chose to stay in the Netherlands. After making this choice, my work had to meet a number of criteria. My work had to be in the same field as my study at a company operating at the international level – a company that gave paramount importance to career opportunities. I realise that I had a lot of demands and aspirations.

Then the position of Management Accountant at Bunge Loders Croklaan crossed my path. It seemed the perfect job for me right from the start: newly graduated and then working for a worldwide producer of oils and fats. I still remember finding out during the job interview that the roots of the company go all the way back to one of those typical old Dutch windmills. As an American, that was quite fascinating. What I also remember is that the company is very loyal to its employees. I have been working for Bunge Loders Croklaan for almost four years now and I am still very satisfied.

Currently, I am working as an analyst for the Corporate Finance Team and I am busy with a study to become a certified accountant. From the accounting position for which I was initially appointed, I came into contact with many different work processes and opportunities. In my new role, I am now in contact with European colleagues and with our subsidiary companies in the USA, Malaysia, Egypt, the Sahel and South America. It is nice to be doing varied work with great colleagues. I have found my niche and am happy to continue being part of the team.’

“Nadat ik mijn bachelor Business Administration, International Finance en Accounting Management aan de Hanzehogeschool Groningen voltooide, koos ik ervoor om in Nederland te blijven. Toen ik die keuze maakte, had ik een aantal criteria waaraan m’n werk moest voldoen. Het moest in m’n studierichting zijn, bij een internationaal opererend bedrijf – dat doorgroeimogelijkheden hoog in het vaandel heeft. Ik besef dat ik heel wat noten op mijn zang had.

Toen kwam de functie van managementaccountant bij Bunge Loders Croklaan voorbij. Het leek van begin af aan perfect voor mij, net afgestudeerd en dan aan de slag voor een wereldwijd acterende producent van oliën en vetten. Ik weet nog goed dat ik er tijdens het sollicitatiegesprek achter kwam dat de wortels van het bedrijf helemaal teruggaan tot zo’n echte oude Hollandse windmolen. Als Amerikaanse is dat toch wel fascinerend. Wat ik ook onthouden heb is dat het bedrijf heel loyaal is naar de medewerkers toe.

Ik werk nu bijna drie jaar voor Bunge Loders Croklaan, en ik ben nog steeds bijzonder tevreden. Op dit moment werk ik als analist bij het Corporate Finance Team en ben ik bezig met een studie om gecertificeerd te worden tot accountant. Vanuit de accounting positie waar ik in eerste instantie voor was aangenomen ben ik in contact gekomen met veel verschillende werkprocessen en kansen. En nu heb ik in mijn nieuwe rol te maken met Europese collega’s en met onze dochterondernemingen in de VS, Maleisië, Egypte, de Sahel, en Zuid-Amerika.Erg leuk gevarieerd werk met leuke collega’s. Ik zit goed hier op mijn plek en blijf graag deel uitmaken van het team.”